تبریز ایران

خدمات عارضه یابی صنعتی   - مدیریت مشتریان

بازاریابی فرایند ارائه محصول/خدمت صحیح با قیمت‌گذاری صحیح با ارائه پیامی درست در مکانی مناسب است. این موضوع بسیار فراتر از تبلیغات بوده و شامل روابط عمومی، توزیع، کارکنان، فروش و حتی بخش‌هایی از توسعه و محصول و شیوه تولید و بسته‌بندی می‌باشد. داشتن سیستم مطالعه بازار کارآمد، شرط حیات هر بنگاه اقتصادی می باشد. همواره لازم است که شناخت از بازار و مشتریان پا به پای شرکت رشد کرده و در پیشانی   توسعه کسب و کار باشد . در فرایند عارضه‌یابی بنگاه‌های اقتصادی این موارد ارزیابی می شود :

۱ - مشتریان

۲ - سیستم فروش

۳ - کیفیت خدمات به مشتریان

۴ - شناخت بازار

۵ - بازاریابی

۶ - وب سایت