تبریز ایران
عقد 12 قرارداد بازاریابی محصولات دانش بنیان در سه ماهه چهارم 99

پیشگامان عصر تدبیر در راستای فعالیتهای بازاریابی محصولات دانش بنیان توانست با 12 واحد صنعتی در سه ماهه چهارم 99 عقد قرارداد نماید.

برگزاری جلسه هم اندیشی مطالعات بازار صادرات مبلمان مرند