عقد تفاهم نامه تجاری سازی محصولات فناورانه

عقد تفاهم نامه تجاری سازی محصولات فناورانه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر از مرکز رشد دانشگاه تبریز