مدیریت فناوری  -انتقال فناوری

انتقال فناوری یکی از روش‌های مهم دستیابی به فناوری‌ های نوین خصوصا برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران می‌باشد. این روش عمدتا در خصوص فناوری ‌هایی پیشنهاد می شود که هزینه و زمان لازم برای تحقیق و توسعه آنها بالاست و همچنین امکان انتقال آن از خارج از سازمان وجود دارد.

مشاوره و انجام تمام مراحل انتقال فناوری از شرکت های دانش بنیان، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و شرکت ها و مراکز بین المللی یکی از خدمات متخصصان بخش فنی و مدیریتی ما می باشد.