تبریز ایران

مدیریت فناوری  - طراحی فرآیندهای فناوری

شرکت‌ ها مجموعه‌هایی هستند که در بالاترین درجه بلوغ خود به دنبال تعریف استاندارد برای فرآیند تولید کالا یا خدمات، به دست آوردن ثبات در بازار و در نهایت بهینه‌سازی فرایند تولید کالا یا خدمات هستند. در مقابل بدون تردید استارت آپ ‌ها یا کسب و کارهای نوپا تیم‌ هایی هستند که در زوایای کمتر شناخته شده بازار کسب و کار، به دنبال فناوری جدید، کالا یا خدمت جدید، روش‌های تولید یا ارائه کالا یا خدمات می‌گردند.

این در حالی است که هیچ اطمینانی برای به هدف رسیدن وجود ندارد! یعنی برخلاف آنکه فعالیت‌های یک شرکت در شکل ایده آرمانی خود بر مبنای ثبات، ارزیابی و برنامه   ‌ریزی می‌‌شود، در کسب و کارهای نوپا، به دلیل عدم وجود ثبات و تعاریف استاندارد، همه چیز بر مبنای عدم قطعیت و ریسک ذاتی فعالیت‌   های نوآورانه تجزیه و تحلیل می‌شود.

فناوری عبارت است از دانش و مهارت های لازم براي تولید کالا و یا ارائه خدمات، که نتیجه قدرت تفکر و شناخت انسان و ترکیب قانون های موجود در طبیعت است. در جایگاهي بالاتر مدیریت فناوری مطرح می شود که عبارت است از فرآیند اثربخش مدیریت فناوری در بنگاه.

امروزه درک فناوریهای مـــوجود و فناوریهای جدید و بهره برداری سریع از آنها مطابق با استراتــژی های شرکت از عمده ترین مفاهیم مطروحه در مدیریت فناوری است.

بررسی و پژوهش های انجام شده نشان می دهد که حداقل 5 دیدگاه رایج در مورد مدیریت فرآیند توسعه محصول جدید وجود دارد: بازاریابی، سازماندهی، طراحی مهندسی، مدیریت عملیات و دیدگاه تصمیم گیری که غالبا در سطح ساختار با هم، تفاوت های بزرگی دارند.

با بررسی ها و پژوهش های انجام شده در فرآیندهای مدیریت فناوری استفاده مدل های کارا و قدرتمند در توسعه محصولات نو یکی از مهمترین خدمات در زمان کنونی شرکت های فناور و دانش بنیان را می تواند در راستای رشد و توسعه محصولات جدید قرار داده و موجب توانمندی این مجموعه ها گردد.