تبریز ایران

خدمات حقوقی و مالکیت فکری    - حقوق قراردادها

یکی از مسائل بسیار مهم در مراودات روزمره انجام معاملات و تنظیم قرارداد‌ها است. اهمیت موضوع به مبنا بودن آن برای سایر تعهدات و حقوق طرفین باز‌‌ می‌گردد. چرا که در انعقاد قرارداد است که طرفین حقوق و تعهدات یکدیگر را مشخص‌‌ می‌سازند و سایر امور، بعد از آن و تا جایی که مخالف با قانون نباشد، باید مطابق قرارداد صورت گیرد. در بسیاری از مواردی که مخاطبین و موکلین ما برای مشاوره یا وکالت به موسسه مراجعه‌‌ می‌نمایند، بعد از آگاهی از قضیه یا مطالعه پرونده، ریشه بسیاری از اختلافات در قرارداد منشا، یافت‌‌ می‌شود. چرا که قراردادها به خوبی تنظیم نشده اند، برخی مواقع از عدم آگاهی موکلین به مسائل حقوقی سواستفاده شده و بعضا نیز هر دو طرف بخاطر ابهام در قرارداد به مشکل برخورد نموده اند. شاید اگر در بدو امر از وکیل و کارشناس متخصص در تنظیم قرارداد‌ها مشورت و راهنمایی گرفته‌‌ می‌شد، اختلافات به مرجع قضایی راه پیدا‌‌ نمی‌نمود و در صورت طرح دعوا در مراجع مذکور، حقوق طرفین مطابق آنچه که واقعا توافق شده بود، حفظ‌‌ می‌شد. اما قراردادها هرچند در رشته تحصیلی حقوق سرفصل های مشخص دارند، اما در عمل بسیار گسترده تر از آن‌‌ می‌باشد و کمتر وکیل و کارشناسی یافت‌‌ می‌شود که در تمامی حوزه های تنظیم قرارداد‌ها مسلط و تخصص لازم را داشته باشد. از اینرو برای حل این خلا، کارشناسان و وکلای متخصص در حوزه های مختلف حقوق قراردادها، برای مشاوره و تنظیم هر چه بهتر قراردادها و حتی حضور در مذاکرات پیش از قرارداد، گرد هم آمده اند تا با همکاری یکدیگر خدماتی مطلوب را ارائه نمایند .