تبریز ایران

خدمات حقوقی و مالکیت فکری    - واگذاری مالکیت صنعتی

واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت های فکری به دو روش انجام می‌‌شود

الف) انتقال مالکیت   ب) اعطای مجوز بهره‌‌‌‌برداری .

الف) انتقال مالکیت :

با انتقال اموال فکری، مالکیت آن‌‌ها از مالک اولیه به شخص دیگری منتقل می‌‌شود. این انتقال به طور دائمی است .

ب) قرارداد اعطای مجوز بهره برداری (قرارداد لیسانس)

به طور کلی، قرارداد لیسانس، قراردادی است که طی آن، دارنده حق مالکیت فکری که لیسانس دهنده  (licensor)  نامیده می‌‌شود، اجازه بهره برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری خود را به شخص دیگری که لیسانس‌‌ گیرنده  (licensee)  نامیده می‌‌شود، می دهد. اعطاء حقوق طبق شرایطی معین، برای مدتی معین و در قلمرو مشخص صورت می‌‌گیرد .

واگذاری حقوق مالکیت صنعتی در کشور، تابع مقررات و تشریفات خاص است و علاوه بر آن مشاوره از وکیل متخصص در آن از اهمیت زیادی برخوردار است .


واگذاری حقوق مالکیت صنعتی خارجی

هر شخصی در خارج از کشور دارای حقوق مالکیت صنعتی و گواهی مربوطه باشد، مطابق قوانین داخلی آن کشور می تواند اقدام به واگذاری حق یا حقوق مذکور نماید. معمولا کشورها شرایط و مقررات خاص خود را در این زمینه دارند و برای اینکه از ضررهای ناشی از ابهام به این مقررات مصون ماند، باید از وکلا و کارشناسان این حوزه یاری جست. لذا برای حفظ حقوق مذکور در واگذاری های خارجی از تخصص همکاران بین المللی نیز در حوزه های مربوطه برای هر چه بهتر شدنِ ارائه خدمات به شما، بهره جسته ایم .