تبریز ایران

خدمات   -حقوقی و مالکیت فکری

در تقسیم بندی مشهور، حقوق مالکیت فکری را بر مبنای مصادیق به دو بخشِ «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم‌‌ می‌کنند .

مالکیت ادبی و هنری برای حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی‌‌ می‌باشد که مهمترین ابزار حمایتی آن کپی رایت‌‌ می‌باشد .

در مالکیت صنعتی هدفِ حمایت بر   اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، نشان مبدا جغرافیایی، مدل های مصرفی، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و گونه های جدید گیاهی نهاده شده است .

که البته با توجه به اینکه مخاطب خدمات ارائه شده، شرکت های فناور و دانش بنیان می باشند، طبیعتا غالب تقاضاها و همچنین خدمات ارائه شده در حوزه مالکیت صنعتی می باشد که برای انجام هر چه بهترِ آن از تخصص و تجارب کارشناسان و وکلای فعال در این حوزه بهره جسته ایم .