پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر نسخه اودو 14.0

اطلاعات درباره‌ی پیشگامان علم و فناوریهای عصر تدبیر نمونه Odoo، the ERP متن باز.

نصب برنامه‌ها

Odoo 14 Accounting
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo14 Community Edition
فروش
از نقل قول تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
وب سایت ASD
وب سایت شرکت توسعه دهندگان نرم افزار آذربایجان
مدیریت ارتباط با مشتری
سرنخ ها را دنبال کنید و فرصت ها را ببندید
تارنما
سازنده وب سایت سازمانی
انبار
سهام و فعالیت های لجستیکی خود را مدیریت کنید
خرید
سفارشات خرید، مناقصه ها و قراردادها
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را به صورت آنلاین بفروشید
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
هزینه ها
هزینه های کارکنان را ارسال، تأیید و فاکتور مجدد کنید
تعطیلات
زمان استراحت را اختصاص دهید و درخواست های مرخصی را دنبال کنید
استخدام
خط لوله استخدام خود را دنبال کنید
کارمندان
اطلاعات کارکنان را متمرکز کنید
نگهداری
ردیابی تجهیزات و مدیریت درخواست های تعمیر و نگهداری
Persian Calendar
Persian Calendar Support.
Website Image Gallery
آموزش الکترونیکی
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی را مدیریت و منتشر کنید
رویدادها
رویدادها را منتشر کنید ، بلیط بفروشید
بحث
چت، دروازه پست و کانال های خصوصی
مخاطبان
دفترچه آدرس خود را متمرکز کنید
گاهشمار
جلسات کارمندان را برنامه ریزی کنید
بلاگها
انتشار پست های وبلاگ، اعلان ها، اخبار
چت آنلاین
با بازدیدکنندگان وب سایت خود چت کنید
نظر سنجی‌ها
ایجاد نظرسنجی و تجزیه و تحلیل پاسخ ها
داشبوردها
داشبوردهای خود را بسازید
حضورغیاب ها
پیگیری حضور کارکنان
بازاریابی پیامکی
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک
یادداشت‌ها
کار خود را با یادداشت ها سازماندهی کنید
انجمن
یک انجمن را با پرسش و پاسخ و پرسش و پاسخ مدیریت کنید
مدیریت مهارت
مهارت ها، دانش و رزومه کارمندان خود را مدیریت کنید
ناهار
به سفارشات ناهار کارمندان خود رسیدگی کنید
مشاغل آنلاین
فرآیند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
گیرنده پرداخت زرین پال
گیرنده پرداخت: پیاده سازی زرین پال
دریافت کننده پرداخت پی پل
گیرنده پرداخت: پیاده سازی پی پال

محلی سازی های نصب شده / نمودارهای حساب

عمومی - حسابداری